You are here:

Tagata Pasifika

Talofa lava kids! In this topic we're learning about Pacific cultures.

Pasifika patterns

Have a go at completing this activity about symmetry.

As you complete each activity you will collect a pattern from each island to help you create a beautiful mat.

Visit each island, learn about their tapa designs, answer the questions about symmetry in each pattern, and then choose a pattern to add to your mat.

Survival on Niu Island

The year is 2170, and two Kiwi kids have just crash-landed on Niu Island. Can you help them survive with only coconut trees and information about how Pasifika peoples lived in the past?

Tīvaevae quilts

Tipani's mother makes beautiful quilts for her fanau.

Read through first the information on the Te Papa website. This will tell you what tīvaevae is about.

Then have a look again at the patterns from the previous Pasifika patterns interactive to get some ideas about creating your own tīvaevae.

You may even wish to create a your own design and have a story about your tīvaevae design.

Ngā tauira Pasifika

Whakamātau ki te whakaoti i tēnei ngohe mō te hangarite.

I te otinga o ia ngohe ka kohia e koe he tauira mai i ia moutere hei āwhina i a koe ki te hanga i te whāriki ātaahua.

Haere ki ia moutere, akohia ā rātou hoahoa tapa, whakautua ngā pātai mō te hangarite i ia hoahoa ā, kōwhiria he hoahoa hei tapiri ki tō whāriki.

Te mataora i te Moutere Niu

Ko te 2170 te tau tēnei, ā, kua tūtuki ētahi tamariki Kiwi tokorua ki te moutere Niu i te taunga atu ki reira. Ka taea e koe te āwhina i a rāua kia mataora i ngā rākau niu me te mōhio atu ki te āhua i ora ai ngā iwi Pasifika i ngā rā o mua?

Tīvaevae quilts

Mahia ai te whaea o Tipani i ngā papangarua tino ātaahua mō tōna whānau.

I te tuatahi pānuihia te mōhiohio i runga i te paetukutuku Te Papa. Ka whakamōhio atu tēnei he aha tēnei mea te tīvaevae.

Kātahi ka hoki ki te tirotiro anō i ngā tauira mai i te tauwhiti tauira Pasifika o mua kia kohikohi i ētahi whakaaro e pā ana te hanga i tōu ake tīvaevae.

Ka taea e koe te hanga i tōu ake hoahoa me te whakapuaki i tētahi kōrero mō tōu ake hoahoa tīvaevae.

Pasifika patterns interactive